טבעת עם שיר יהודה לוי

טבעת עם שיר יהודה לוי

טבעת עם שיר יהודה לוי

טבעת שיר יהודה הלוי

 דרשתי קירבתך
 בכל ליבי קראתיך
 ובצאתי לקראתך  
 לקראתי מצאתיך 
 ובפלאי גבורתיך
 בקודש חזיתיך 

את הטבעת הזו יצרנו לפני מספר חודשים כי היא שילבה לנו את היחס בין איש לאיש איש לאישה ובין אדם למקום, ודוקא היום היא רלונטית מתמיד.

אחרי מערכת בחירות שלישית מפלגת ומסכסכת שקרעה אותנו וסיכסכה בינינו לבין עצמנו, ועדיין מסכסכת. 
בכל משפחה אצלנו יושבים אנשים עם דעות פוליטיות שונות, בליל הסדר ישבו לשולחן אחד, ימין ושמאל מרכז וקיצונים.

בואו נגיע לשם מפויסים ואוהבים
הטבעת הזו מבוססת על השיר של יהודה הלוי שכתב אותו כשיר האהבה אהבת האלוהים, המילים מגשימות גם את האהבה בין אנשים.
כשהלב מבקש, היציאה לקראת היא לא רק במחשבה אלא גם במעשה.

 "ובצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך". היציאה היא פעולה פיזית ונפשית.
ההליכה לקראת מגלה שהאהבה בצד השני יצאה לקראתנו, למצוא אותנו. 

מילות האהבה האלו מזכירים לנו שכאשר אנו מגשימים את האהבה למישהו במעשים. אז גם האהוב שלנו מוצא את הדרך אלינו, לליבנו.

זו ההזדמנות להראות אהבה 

תכשיטים עם משמעות