קולקציית אביב 2024 עכשיו באתר ובחנות ברעות

טבעת עם שיר יהודה לוי

טבעת עם שיר יהודה לוי

טבעת עם שיר יהודה לוי

טבעת שיר יהודה הלוי

 דרשתי קירבתך
 בכל ליבי קראתיך
 ובצאתי לקראתך  
 לקראתי מצאתיך 
 ובפלאי גבורתיך
 בקודש חזיתיך 

את הטבעת הזו יצרנו לפני מספר חודשים כי היא שילבה לנו את היחס בין איש לאיש איש לאישה ובין אדם למקום, ודוקא היום היא רלונטית מתמיד.

אחרי מערכת בחירות שלישית מפלגת ומסכסכת שקרעה אותנו וסיכסכה בינינו לבין עצמנו, ועדיין מסכסכת. 
בכל משפחה אצלנו יושבים אנשים עם דעות פוליטיות שונות, בליל הסדר ישבו לשולחן אחד, ימין ושמאל מרכז וקיצונים.

בואו נגיע לשם מפויסים ואוהבים
הטבעת הזו מבוססת על השיר של יהודה הלוי שכתב אותו כשיר האהבה אהבת האלוהים, המילים מגשימות גם את האהבה בין אנשים.
כשהלב מבקש, היציאה לקראת היא לא רק במחשבה אלא גם במעשה.

 "ובצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך". היציאה היא פעולה פיזית ונפשית.
ההליכה לקראת מגלה שהאהבה בצד השני יצאה לקראתנו, למצוא אותנו. 

מילות האהבה האלו מזכירים לנו שכאשר אנו מגשימים את האהבה למישהו במעשים. אז גם האהוב שלנו מוצא את הדרך אלינו, לליבנו.

זו ההזדמנות להראות אהבה 

תכשיטים עם משמעות